top of page
Windykacja należności
  • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,

  • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,

  • pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,

  • reprezentowanie przed sądem,

  • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,

  • zabezpieczenie wierzytelności,

  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,

  • wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.

bottom of page