top of page

Podział majątku

  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,

  • prowadzenie spraw o ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,

  • prowadzenie negocjacji co do polubownego (pozasądowego) podziału majątku wspólnego,

  • przygotowywanie umów dotyczących podziału majątku wspólnego.

bottom of page