Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Klaudia Tarkowska-Rodak

95-100 Zgierz, ul. Witkacego 2, lok. nr 1

tel. 512-652-068

NIP 7321886809

www.tarkowskarodak.com

Liczba wyświetleń

Odszkodowania

   Dochodzenie na drodze polubownej i sądowej:​

 • zadośćuczynienia,

 • odszkodowania,

 • renty,

 • zwrotu poniesionych kosztów

    za:

 • wypadek komunikacyjny (pojazd nie musi być w ruchu),

 • wypadek śmiertelny – śmierć ojca, matki, dziecka lub innej bliskiej osoby,

 • doznany uszczerbek na zdrowiu,

 • wypadek w pracy,

 • wypadek w szkole,

 • wypadek na chodniku, podczas wycieczki szkolnej, w sklepie, itp.,

 • inne zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu,

 • błąd w sztuce lekarskiej,

 • naruszenie i uszkodzenie mienia.