top of page

Alimenty

  • udzielanie porad prawnych,

  • ustalanie wysokości roszczeń alimentacyjnych,

  • sporządzanie pozwu o alimenty,

  • sporządzanie odpowiedzi na pozew o alimenty,

  • sporządzanie pozwu o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,

  • sporządzanie odpowiedzi na pozew o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,

  • reprezentowanie przed sądem w sprawach o alimenty,

  • egzekucja alimentów.

bottom of page