top of page
Rozwody
 • porady prawne w sprawach rozwodowych

 • przygotowanie pozwu o rozwód

 • wyjaśnienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego

 • przygotowanie pism procesowych w sprawach o rozwód

 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o:

 • rozwód z orzekaniem o winie

 • rozwód bez orzekania o winie

 • rozwód na zgodny wniosek małżonków

 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej w zakresie ograniczenia albo pozbawienia jednego z małżonków władzy rodzicielskiej;

 • rozwód z wnioskiem o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, ich zakresu i sposobu wykonywania

 • rozwód z wnioskiem o eksmisję małżonka z miejsca zamieszkania

bottom of page