top of page

Kim jest Radca Prawny?

       

        Osoba wykonująca zawód Radcy Prawnego, często mylnie postrzegana jest jako doradca prawny, nie mający bezpośrednio udziału w sprawach. Tymczasem uprawnienia radców i adwokatów niczym się nie różnią i oprócz doradztwa prawnego, radca może reprezentować klienta we wszelkich sprawach, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc prawnika tj. w sprawach majątkowych, rodzinnych i ubezpieczeniowych, karnych, administracyjnych etc.

        Trochę z historii:

        Zawód Radcy Prawnego powstał w latach sześćdziesiątych i początkowo służył obsłudze prawnej przedsiębiorstw państwowych, te bowiem potrzebowały tzw. "prawnika na etacie", tymczasem adwokaci mogli (i tak jest do tej pory) wykonywać swój zawód wyłącznie w kancelariach. Z biegiem lat uprawnienia i charakter pracy radców coraz bardziej zbliżały się do zawodu adwokata. Zakres spraw, którymi mógł zajmować się radca prawny ulegał ciągłemu rozszerzeniu. Z pierwotnej, typowo administracyjno-handlowej praktyki, przerodził się w pełnoprawnego reprezentanta w każdego rodzaju sprawach.

        A jak jest dzisiaj?

        Radca prawny to wysokiej klasy prawnik, który po ukończeniu pięcioletnich studiów prawniczych odbył trzyletnią aplikację (praktyczną naukę zawodu) poprzedzoną egzaminem wstępnym, a zakończoną bardzo wymagającym egzaminem zawodowym przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz został wpisany na listę radców prawnych. Przechodzimy zatem tę samą drogę do zawodu, co adwokat.

Każda Okręgowa Izba Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, którą można łatwo znaleźć w internecie.

Wykonując zawód zaufania publicznego, zobowiązani jesteśmy do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się od Państwa udzielając pomocy prawnej. Nadmienić także należy, iż każdy z nas posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Reprezentując Państwa przed sądami (powszechnymi - Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi i przed Sądem Najwyższym oraz administracyjnymi – Wojewódzkim i Naczelnym) oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym występujemy w urzędowym stroju - czarnych togach z niebieskimi żabotami.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego podobnie jak i adwokata - polega na świadczeniu pomocy prawnej również w postępowaniu karnym oraz postępowaniu o przestępstwa skarbowe.

Zachęcam zatem do korzystania z usług radców prawnych.

bottom of page