top of page

Prawo gospodarcze i handolwe 

 • Prowadzenie negocjacji handlowych 

 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami oraz organami administracji publicznej 

 • Reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym: zakładanie, rejestracja oraz likwidacja spółek, wprowadzanie zmian w KRS 

 • Przygotowywanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych: umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjne, składu, przewozu, franchisingu itp. 

 • Sporządzanie dokumentów wymaganych w procesie rejestracji przedsiębiorców: projekty umów, statuty, akty założycielskie 

 • Pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) i przy ich likwidacji 

 • Tworzenie projektów uchwał

 • Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów

Prawo administracyjne 

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym 

 • Reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także na rozprawach administracyjnych 

 • Przygotowywanie wniosków, w tym dowodowych, odwołań, skarg 

 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych: pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu itd. 

 • Sporządzanie opinii prawnych 

Inne dziedziny prawa
bottom of page