Prawo gospodarcze i handolwe 

  • Prowadzenie negocjacji handlowych 

  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami oraz organami administracji publicznej 

  • Reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym: zakładanie, rejestracja oraz likwidacja spółek, wprowadzanie zmian w KRS 

  • Przygotowywanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych: umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjne, składu, przewozu, franchisingu itp. 

  • Sporządzanie dokumentów wymaganych w procesie rejestracji przedsiębiorców: projekty umów, statuty, akty założycielskie 

  • Pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) i przy ich likwidacji 

  • Tworzenie projektów uchwał

  • Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów

Prawo administracyjne 

  • Reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym 

  • Reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także na rozprawach administracyjnych 

  • Przygotowywanie wniosków, w tym dowodowych, odwołań, skarg 

  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych: pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu itd. 

  • Sporządzanie opinii prawnych 

Inne dziedziny prawa