top of page

Pomoc dla frankowiczów

  • analiza umowy kredytowej i wyliczenie roszczenia,

  • złożenie pisma reklamacyjnego do banku, negocjacje z bankiem w razie chęci zawarcia ugody,

  • uzyskanie wyroku potwierdzającego nieważność umowy i zasądzenie rat,

  • ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest ważna, tzw. „odfrankowienie”,

  • pomoc w przerwaniu biegu przedawnienia, odzyskaniu składki UNWW,

  • proces w sądach obu instancji, reprezentowanie przed SN i TSUE,

  • obrona po pozwaniu przez bank,

  • doprowadzenie do rozliczenia z bankiem

bottom of page