top of page

Pomoc dla frankowiczów

  • Analiza umowy kredytowej

  • Wyliczenie kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu

  • Rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu, tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR

  • Strategia procesowa w celu zwrotu przez bank nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

  • Doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych.

  • Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy.

  • Unieważnienia umowy kredytowej w całości tylko za zgodą klienta

bottom of page