Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Klaudia Tarkowska-Rodak

95-100 Zgierz, ul. Witkacego 2, lok. nr 1

tel. 512-652-068

NIP 7321886809

www.tarkowskarodak.com

Liczba wyświetleń

Prawo pracy
  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,

  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,

  • ochrona prawna roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,

  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.